Utelias soppi

Suunnittelin visuaalisen ilmeen vauvojen- ja lastenvaatteiden kirpputorille Utelias soppi.

Suunnittelin ja toteutin Utelias sopille brändi-ilmeen, logon, nettisivut, käyntikortin ja paperikassin.

Lähdimme suunnittelussa liikkeelle logon suunnittelusta, koska halusimme pitää sen kulmakivenä koko visuaaliselle ilmeelle.

Myymälän sisutuksessa käytettiin paljon osb-levyä esimerkiksi kassapöydän taustapaneelissa ja huomioseinänä. Myymälän sisustussuunnittelussa käytettiin erillistä sisustussuunnittelijaa ja minun tehtävänäni oli vastata graafisesta suunnittelusta. 

Myymälän sisustussuunnitelman perusteella suunnittelin yhteneväisen visuaalisen ilmeen myös nettisivuille sekä sosiaaliseen mediaan.

Projektia oli kokonaisuudessaan todella mukava suunnitella, se toteutui sujuvasti ja asiakas oli työskentelyyni erittäin tyytyväinen. Suunnittelin nettisivuista hyvin selkeät ja toimivat. Tärkeintä nettisivuissa oli se, että asiakkaan oli helppoa varata itselleen oma kirpputoripöytä ja hän löysi kirpputorin yhteystiedot, toimintatavat ja ohjeet helposti. 

Nettisivut toteutettiin WordPressillä ja visuaalisessa suunnittelussa käytin sivuston rakentajana Elementoria. Projektin lopuksi neuvoin asiakasta, miten hän pystyy päivittämään nettisivujaan helposti ja annoin hänelle lisäksi kirjalliset ohjeet nettisivujen käytöstä ja päivittämisestä. Lisäksi hän sai visuaalisesta ilmeestä itselleen graafisen ohjeiston, jossa määriteltiin värikoodit ja annettiin ohjeet eri logotiedostojen käytöstä.

Utelias soppi visuaalisen ilmeen suunnittelu
error: Content is protected !!