"Etsin palveluyrittäjiä, jotka haluavat kehittää yritystään, tehostaa ajankäyttöään ja tienata paremmin tarjoamalla premium palvelukokonaisuuksia asiakkailleen seuraavan 12 viikon aikana."

Premium brändin ja premium palveluiden suunnittelu valmennus

Autan kasvuhaluisia palveluyrittäjiä rakentamaan yrityksestään unelmabisneksen...

… auttamalla heitä paketoimaan palvelunsa kannattavasti sekä irtautumaan kilpailusta oman persoonallisen ja visuaalisesti vahvan brändinsä avulla.

Heidän ei tarvitse enää juosta uusien asiakkaiden perässä, vaan heidän unelma-asiakkaansa löytävät heidän luokseen. He voivat todella nauttia yrityksensä pyörittämisestä omilla ehdoillaan sekä saavat parempia tuloksia vähemmällä työmäärällä mukavamman markkinoinnin ja fiksumpien asiakasprosessien avulla.

Mitä palveluni antaa sinulle:

Autan sinua paketoimaan palvelusi kannattavasti ja irtautumaan kilpailusta oman persoonallisen ja visuaalisesti vahvan Premium-Brändisi avulla.

Palveluni avulla joko rakennamme yrityksellesi oman persoonallisen brändin tai kirkastamme olemassa olevan brändisi Premium-Brändiksi, jossa luodaan yrityksellesi premium-tason palvelukokemus asiakkaillesi (jonka avulla pystytään pyytämään myös korkeampia hintoja) ja sellaiset asiakaspalveluprosessit, jotka helpottavat elämää yrittäjänä, tekevät yrittäjyydestä selkeämpää, kannattavampaa ja nautinnollisempaa sekä luovat sinusta kuvan oman alasi rautaisena ammattilaisena.

Koska palveluni lopputuloksena rakennamme yrityksestäsi oman unelmabisneksen sinulle, ohjelma ei noudata tiettyä ennalta suunniteltua kaavaa, vaan suunnittelen ohjelman sisällön sinulle henkilökohtaisesti ottaen huomioon missä tilanteessa olet nyt ja mihin tilanteeseen haluat 12 viikon aikana päästä.

Tämä on henkilökohtainen palvelu, jossa olen itse mukana rakentamassa unelmabisnestäsi. Olen mukana esim. brändin kirkastamisessa / kehittämisessä ja sen visuaalisessa suunnittelussa henkilökohtaisesti brändisuunnittelijana sekä teen yrityksellesi markkinointi- , sisältö- ja myyntistrategian. Käytämme suunnittelussa apuna työkirjoja ja olemme yhteydessä toisiimme chatin ja Zoomin kautta.

Ideana ei ole opiskella taas uusia menetelmiä vaan kääriä hihat ja toteuttaa hyväksi koettuja / testattuja toimintatapoja sinun yrityksessäsi käytännössä.

Autan sinua siirtymään epävarmuudesta ja niukkuudesta uuteen todellisuuteen, jossa nautit yrityksesi pyörittämisestä, koska sinulla on selkeys siitä mitä teet, miksi teet ja kuka on ihanneasiakkaasi sekä pystyt veloittamaan palveluistasi premiumhinnan.

Unelmabisnes Premium-Brändin avulla

Kenelle palveluni on suunnattu:

Palveluni on suunnattu jonkin aikaa palveluyrittäjänä toimineille sielukkaille ja eteenpäin pyrkiville yrittäjille, jotka eivät ole tällä hetkellä tyytyväisiä yritykseensä ja tulotasoonsa. He ovat kyllästyneet silpputyön tekemiseen, palveluidensa alihinnoitteluun ja työkiireisiin. He ovat tahtomattaan kangistuneet samoihin vanhoihin kaavoihin mitä muutkin tekevät, koska luulevat, että vain kovalla työnteolla pystyy menestymään.

He saattavat tehdä yhä alempia tarjouksia, koska ajattelevat, että eivät muuten pärjäisi kilpailussa muita vastaan. He ovat saattaneet jopa jäädä loukkuun hintakilpailuun, jossa halvin hinta voittaa ja ovat alkaneet stressaantumaan, koska eivät ole tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseensa…

Palveluni tarjoaa herkille, intuitiivisille ja sielukkaille yrittäjille sillan, jonka avulla he saavat yrityksensä kukoistamaan omista arvoistansa käsin. Jos kamppailet tällä hetkellä sen kanssa, että et saa yrityksestäsi vielä toivomaasi tuloa ennustettavasti joka kuukausi, tämä palvelu ja valmennusohjelma on juuri sinulle.

Palveluni sopii myös sellaisille sielukkaille yrittäjille, jotka arvostavat vapautta ja paikkariippumatonta elämää. He haluavat mieluummin toteuttaa itseään, oppia uusia asioita, kehittyä, nähdä maailmaa ja saada uusia kokemuksia sen sijaan, että omistaisivat koko elämänsä täysipäiväiseen työntekoon ja asiakashankintaan. He haluavat räätälöidä itselleen yhden premium tasoisen palvelun, jota myyvät ja pystyvät muuten nauttimaan unelmiensa elämästä vapaasti muutaman tunnin viikkotyötunneilla.

Asiakkaani voi olla esimerkiksi:

–     konsultti tai palvelualan yrittäjä

     hyvinvointi- ja kauneusalalla oleva yrittäjä kuten joogaohjaaja, hyvinvointivalmentaja, ravitsemusterapeutti

–     visuaalisella alalla oleva yrittäjä kuten sisustussuunnittelija, valokuvaaja, graafikko

     somevaikuttaja tai valmentaja, jolla on oma yritys

–     yrittäjä, joka myy omaa asiantuntijuuttaan

Asiakkaani ihanteellinen tulevaisuus palveluni jälkeen:

Asiakkaani saa hyvän toimeentulon työstään. Hän on onnistunut paketoimaan palvelunsa niin, että hän myy enemmän suurempia kokonaisuuksia, eikä ole kiinni silpputyössä. Hänellä on selkeä suunnitelma ja päämäärä mitä kohti hän on menossa. Hän pystyy ottamaan työstään tarvittaessa vapaata ja tekemään niitä asioita enemmän mistä hän nauttii ilman, että se syöksee hänet vararikkoon tai stressaavaan tilanteeseen.

Palveluni jälkeen sinulla on:

  Menestyvän sielukkaan yrittäjän mindset ja rahamindset. Opit mihin asioihin sinun kannattaa keskittyä, jotta saat tuloksia nopeammin. Päämäärän asettaminen ja suunnitelman tekeminen oman unelmabisneksesi saavuttamiseksi.

  Tarkkaan haarukoitu kohderyhmä ja palvelut, jotta profiloidut alasi erityisasiantuntijana ihanneasiakkaallesi ja pystyt myymään palveluitasi premiumhinnalla ja poistat kilpailun ympäriltäsi.

   Oma sielukas Premium-Brändi, yhteneväinen visuaalinen ilme ja viestintä, joka houkuttelee ihanneasiakkaitasi ja karkottaa ”vääriä” asiakkaita. Tämä helpottaa sinun työtäsi jatkossa.

  Kasvava sähköpostilista ja yhteisö ihanneasiakkaitasi, jotka haluavat kuulla neuvojasi ja ovat valmiina ostamaan sinulta.

  Myyvät nettisivut ja miten tuot nettisivuillesi liikennettä ilman maksullista mainontaa vuosiksi eteenpäin.

–  Asiakaspalveluprosessit, jotka tekevät yrittäjyydestä helpompaa ja näyttäydyt asiakkaillesi oman alasi rautaisena ammattilaisena. Asetat rajasi sille mitä palveluita tarjoat ja miten asiakkaitasi palvelet. Asiakasprosessien avulla sinua myös kunnioitetaan enemmän ja saat selkeyttä tekemiseesi alusta alkaen. Työskentelemällä fiksusti ja automatisoimalla, saat enemmän aikaa muuhun tekemiseen.

  Itsevarmuus myymisestä ja markkinoinnista ilman tuputtamista ja maksullista mainontaa.

  Selkeä päämäärä, tiedät mihin asioihin sinun kannattaa keskittyä ja miksi teet sitä mitä teet.

  Selkeys siitä miten saat uusia asiakkaita, markkinoit palveluitasi ja teet enemmän vähemmässä ajassa.

Miten toteutan palveluni:

Palveluni ja valmennushjelmani koostuu kolmesta vaiheesta: Menestyvän sielukkaan yrittäjän mindsetista, Sielukkaasta Premium-Brändistä sekä Mukavasta markkinoinnista ja asiakashankinnasta.

Palveluni jälkeen sinulla on mm. yrityksellesi suunniteltu oma sielukas Premium-Brändi, joka on määritelty itsellesi ylös brändikäsikirjaan ja laitettu käytäntöön nettisivuillesi, someen ja / tai markkinointimateriaaleihisi. Sinulla on premiumpalvelu ja hinnoittelu kunnossa, joka mahdollistaa parempien tuloksien saamisen ennustettavasti. Lisäksi sinulla on selkeä suunnitelma siitä miten alat markkinoimaan palveluitasi tehokkaammin ja mukavammin valmennuksen jälkeen, unohtamatta menestyvän sielukkaan yrittäjän mindsettiä, jota kehitetään brändisuunnittelun rinnalla koko palveluni ja valmennusohjelmani ajan.

Brändiohjelmani antaa käyttöösi vuosien kokemukseni yrittäjyydestä, graafisesta suunnittelusta, brändäämisestä sekä myynti- ja markkinointitaidoistani. Olen yhdistänyt valmennusohjelmaani oppeja ja taitoja, joita olen itse oppinut monien eturivin valmentajien valmennuksista (jotka sopivat suomalaisille), joten voit luottaa siihen, että saat minulta viimeisimmän alan tiedon.

Tämä valmennusohjelma ei kuitenkaan keskity verkkovalmennuksiin ja uuden oppimiseen vaan ideana on tarjota henkilökohtainen palvelu, jossa olen mukana toteuttamassa ja rakentamassa unelmabisnestä kanssasi.

Ja koska kyseessä on pilottipalvelu, sinulla on nyt ainutkertainen tilaisuus olla mukana edullisemmalla hinnalla ja minä saan ohjelmasta arvokasta palautetta.

Tämä palvelu ja valmennusohjelma on todellinen syväluotaava matka sekä itseesi että yrittäjyyteesi, joka muuttaa käsityksesi yrityksesi pyörittämisestä. Yrittäjyys voi olla mukavaa ja nautinnollista.

Uskon, että palveluni kestää noin 12 viikkoa, työskentelen kuitenkin kanssasi niin pitkään, että saat itsellesi ensimmäisen premium asiakkaasi eli saat sitä kautta valmennuksen hinnan katettua myyntinä itsellesi. Tämä poistaa riskin tulla mukaan valmennukseen.

Miten palveluni eroaa muista brändivalmennuksista:

Kyseessä ei ole verkkovalmennus tai ryhmävalmennus, joka tarjoaa itseoppimismateriaalin ja kartan miten pääset perille. Eikä myöskään kallis mainostoimiston brändisuunnittelutyö.

Palveluni on kehitetty yksinyrittäjille ja palveluyrittäjille, jotka haluavat rakentaa yrityksestään oman unelmabisneksen. Keskitymme alusta alkaen sinun ja yrityksesi kehittämiseen yhdessä viikoittaisessa yhteydenpidossa chatissa ja Zoomissa. Palveluni kestää n. 12 viikkoa.

Palveluni ideana ei ole, että käytät paljon aikaa uuden oppimiseen, vaan valmennukseni keskittyy tulosten tekemiseen. Annan sinulle tarvittavan ohjeistuksen ja etenemme pala kerrallaan eteenpäin. Teen puolestasi mm. brändikäsikirjan, markkinointi-, sisältö- ja myyntistrategian. Tämä vaatii meiltä molemmilta 50:50 paneutumista ja sinulta todellista halua yrityksesi kehittämiseen.

Autan sinua saamaan tuloksia nopeammin – jo parissa kuukaudessa, riippuen tietysti lähtötasostasi.

Miten pääset mukaan:

Lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen milla@millanendesign.fi tai varaa maksuton 30 minuutin Zoom-tapaaminen jo tänään! Sen aikana kartoitan tämänhetkisen tilanteesi ja selvitän olenko minä oikea ihminen auttamaan sinua. Tapaamisen aikana näemme molemmat, onko Unelmabisneksen rakentaminen Premium-Brändin avulla sinulle sopiva seuraava askel kohti unelmayrittäjyyttäsi.

Haluatko ensin tietää minusta lisää?

Vieraile Instagram -tililläni @millanen_design niin pääset tutustumaan ilmaiseen sisältööni tai tule mukaan ilmaiseen Facebook -ryhmääni  Sielukkaat SUPERyrittäjät.

Unelmabisneksen rakentaminen
Premium-Brändin avulla:

Vaihe:

Muutos:

1. Menestyvän yrittäjän mindset

TAVOITE: Otetaan menestyvän yrittäjän mindset ja ”uusi minä” osaksi omaa päivittäistä arkea ja ajatusmaailmaa, jonka avulla saavutat tavoitteesi helposti ja sinulla on selkeä päämäärä tekemisellesi. Päätavoitteena on saada ymmärrys siitä, mihin keskittyä, jotta liiketoiminta voi kasvaa ja jätetään ylimääräinen häslääminen pois.

2. Sielukas Premium-Brändi

TAVOITE: Suunnitellaan yrityksellesi vahva persoonallinen Premium-Brändi ja brändistrategia, jotta voit markkinoida kohdistetummin ja tehokkaammin ihanneasiakkaillesi sekä saada yrityksesi kunnolla menestymään. Asiakasprosessien ja premium-tason palvelukokemuksen avulla pystyt tarjoamaan asiakkaillesi palveluelämyksen, joka karkoittaa kilpailun ympäriltäsi ja mahdollistaa suuremman tuloksen.

3. Mukava markkinointi ja asiakashankinta

TAVOITE: Päätavoitteena on saada omaa brändiäsi paremmin tunnetuksi, kerätään omaa yhteisöäsi ja saadaan ihanneasiakkaat kiinnostumaan Premium-Brändistäsi luonnollisesti ilman tyrkyttämistä. Hiomme myös asiakasprosesseja niin, että sinulle jää enemmän aikaa tehdä niitä asioita, joista eniten tykkäät.

Asiakkailta kuultua...

Millan kanssa oli helppo tehdä yhteistyötä. Hän tajusi nopeasti mitä logolta haluan ja tarjosi nopeasti useamman vaihtoehdon, mistä yhtä lähdettiin viemään eteenpäin. Olen erittäin tyytyväinen saamaani logoon ja palveluun ja voin suositella lämpimästi Millaa!
Satu Pesonen
Satun hyvinvointipalvelut
Milla jaksoi rauhallisesti ohjata ja neuvoa kuvaustilanteissa, ja se loi turvallisen olon. Työskentely oli huolellista ja yhteistyö kaiken kaikkiaan joustavaa! Suosittelen lämpimästi!
Eija Assola-Virta
Mattomaisteri
Kiitos vielä siitä Zoom-sparrauksesta oli ihana jakaa ajatuksia ja pallotella ideoita yhdessä. Sai taas uutta inspiraatiota.
Brändivalmennusasiakas
error: Content is protected !!