Logo Millanen Design

Toimitusehdot

 1. “Millanen Design” on Milla Tähkäsen omistama yritys, joka tarjoaa näissä toimitusehdoissa mainittuja palveluita, tuotteita ja valmennusohjelmia. Millanen Designin y-tunnus on 2751459-7.
 2. “Asiakas” on henkilö tai yritys, joka tilaa palveluita, tuotteita tai valmennusohjelman yritykseltä Millanen Design.
 3. “Tilaus” on pyyntö toimittaa palveluita, tuotteita tai valmennusohjelman yritykseltä Millanen Design.
 4. “Projekti” on sana, jolla kuvataan Millanen Designilta tilattua palvelua, tuotetta tai valmennusohjelmaa.

Toimitusehdot koskevat kaikkia kauppoja asiakkaan ja Millanen Designin välillä. Tekemällä tilauksen Millanen Designille, solmit asiakkaan ominaisuudessa sopimuksen palveluiden käytöstä ja hyväksyt seuraavat toimitusehdot.

TARJOUKSET

 • Tekemäni tarjoukset ovat voimassa 14 päivää tarjouksen antamisesta ellei tarjouksessa toisin mainita.
 • Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.
 • Hinnat on ilmoitettu euroina.
 • Tarjouksen ulkopuolisista lisätöistä veloitetaan tuntihinnaston mukaan 80€ / tunti.
 • Millanen Design ei ole vastuussa kolmannen osapuolen tekemistä materiaalien hinnankorotuksista (esim. painotalot, pakkausten toimittajat, koodaajat, valokuvaajat) tapauksissa, jossa emme voi vaikuttaa hintoihin.

MAKSAMINEN

 • 25% varausmaksu veloitetaan ennen jokaisen yli 800€ maksavan projektin aloittamista ja sitä ei palauteta, jos projekti peruuntuu asiakkaan toimesta.
 • Kaikki alle 800€:n suunnitteluprojektit maksetaan yhdessä erässä etukäteen, jos muuta ei sovita ennen projektin aloittamista.
 • Kaikki Suomen ulkopuolelta tilatut projektit maksetaan aina kokonaisuudessaan etukäteen riippumatta projektin hinnasta.
 • Maksun voi suorittaa verkkopankissa maksamalla projektista sähköpostilla lähetetyn laskun (ensisijainen laskun lähetystapa).
 • Myös sähköinen laskutus on mahdollista, mutta siitä pitää sopia ennen laskun lähettämistä.
 • Laskun pystyy saamaan useammassa erässä sopimalla siitä etukäteen.
 • Laskuilla on 7 päivän maksuaika.
 • Laskuihin, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä, lisätään 10€ muistutusmaksu + viivästyskorot.
 • Jos laskua ei maksumuistutuksista huolimatta makseta 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, se siirretään perintään.
 • Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki mahdolliset perinnästä aiheutuvat kulut.
 • Muista maksujärjestelyistä on sovittava etukäteen ennen projektin alkamista.
 • Valmiita tiedostoja ja suunnittelutöitä ei luovuteta ennen kuin projekti on maksettu kokonaisuudessaan.
 • Painosta aiheutuvat kustannukset asiakas maksaa suoraan painotalolle.
 • Jos työ viivästyy asiakkaan toimesta yli 2 kuukautta, Millanen Designilla on oikeus lähettää projektista lasku ennen projektin valmistumista.

PERUUTUSEHDOT

 • Asiakas voi perua projektin kirjallisesti 10 päivän kuluessa projektin aloittamisesta tai sopimuksen allekirjoittamisesta, mutta mahdollista varausmaksua ei tällöin palauteta. Projektin aloittamisena pidetään sähköpostitse annettua suoraa toimeksiantoa tai selkeää ilmaisua kuten “hyväksyn tarjouksesi, voimme aloittaa projektin”, jonka jälkeen lähetän asiakkaalle laskun joko varausmaksusta tai koko suunnitteluprojektista.
 • Millanen Design voi perua projektin missä suunnittelun vaiheessa tahansa lähettämällä kirjallisen irtisanomisviestin asiakkaalle. Tässä tapauksessa Millanen Design toimittaa kaikki irtisanomispäivään mennessä valmiiksi tulleet ja maksetut suunnittelutyöt.

TYYTYVÄISYYSTAKUU

 • Millanen Design myöntää 100%:n tyytyväisyystakuun kaikille suunnitteluprojekteilleen.
 • Jos asiakas ei ole tyytyväinen Millanen Designin suunnittelemaan projektiin tai palveluun kolmannen korjauskierroksen jälkeen, asiakas saa rahansa projektista takaisin. Tässä tilanteessa Millanen Design ei ole velvollinen toimittamaan asiakkaalle projektin aikana valmistuneita tiedostoja, eikä asiakas saa käyttää Millanen Designin suunnittelemia kuvituksia, logoideoita tai muita tunnistettavia suunnitteluelementtejä myöhemmin omissa projekteissaan ominaan.
 • Tyytyväisyystakuun piiriin ei kuulu, jos asiakas muuttaa mielensä valmiin suunnittelutyön jälkeen.
 • Suunnittelutyö todetaan valmiiksi asiakkaan toimesta kirjallisesti esimerkiksi sähköpostikeskustelussa.
 • Tyytyväisyystakuun piiriin eivät kuulu valmennusohjelmat ja verkkokurssit, jos siitä ei ole ostohetkellä toisin mainittu.

VIESTIMINEN

 • Millanen Design on pääasiallisesti netin kautta toimiva yritys, joten sen pääasiallinen viestintätapa on sähköposti. Kirjallinen viestiminen auttaa muistamaan mistä olemme sopineet ja mitä asioita pitäisi vielä korjata / muuttaa.
 • Koska suunnittelu- ja valmennustyö on luovaa ja vaatii keskittymistä, en pidä puhelinta tai muitakaan viestintävälineitä auki työskennellessäni.
 • Olen tavoitettavissa sähköpostitse ma – to klo 10 – 17. Vastaan sähköpostiviesteihin 48 tunnin kuluessa (pois lukien viikonloput ja lomat).
 • Millanen Design pitää kotitoimistoa Nokialla, mutta saattaa tehdä töitä paikkariippumattomasti mistä maailmankolkasta tahansa. Jos haluat tavata minut henkilökohtaisesti, sovi siitä aina Millanen Designin kanssa etukäteen.
 • Myös tapaaminen Zoomin kautta tai tavallinen puhelu onnistuu, mutta varaa siihen erillinen aika sähköpostitse.

TEKIJÄNOIKEUS

 • Tekijänoikeudet ja uudelleenjulkaisuoikeudet projektissa suunniteltuihin osiin ja kokonaisuuksiin siirtyvät asiakkaalle, kun projekti on kokonaisuudessaan maksettu.
 • Millanen Design säilyttää oikeuden käyttää projektissa valmistuneita osia tai kokonaisuuksia portfoliossaan tai markkinoidessaan omia palveluitaan.
 • Kaikki kuvat Millanen Designin verkkosivuilla tai sosiaalisen median kanavissa ovat tekijänoikeussuojattuja, eikä niitä saa kopioida tai käyttää muuhun tarkoitukseen ilman Millanen Designin ja asiakkaan kirjallista lupaa. Kaikki väärinkäytökset johtavat oikeustoimiin.
 • Tekijä- tai suunnittelijatietoja mainitessa tulee ilmoittaa tekijäksi / suunnittelijaksi kaikille suunnittelutöille “Milla Tähkänen, Millanen Design”.
 • Asiakas antaa Millanen Designille luvan kertoa, että asiakkaan suunnittelutyö on Millanen Designin suunnittelema.

KORJAUSKIERROKSET

 • Millanen Design tekee kaikkensa, jotta sovitussa aikataulussa pysytään. 
 • Kaikkiin suunnittelutöihin sisältyy 3 korjauskierrosta. Tämän jälkeen tehtävistä muutostöistä veloitetaan 80€ / tunti.
 • Jos asiakas ei vastaa mitään annetussa ajassa, kun Millanen Design pyytää asiakkaalta kommentteja tai korjausehdotuksia suunnittelutyöhön, suunnittelutyön aikataulu saattaa venyä.
 • Millanen Design ei ole velvollinen maksamaan ylimääräisiä maksuja suunnittelutyön viivästymisestä tai painotalon työn viivästymisestä.

HYVÄKSYMINEN

 • Kaikki projektit tulee hyväksyä sähköpostitse projektin valmistuessa.
 • Vaikka Millanen Design tekee hyvin huolellista jälkeä, saattaa silti valmiiseen työhön tulla kirjoitusvirheitä tai jotain jäädä pois. Vaikka virhe olisi Millanen Designin tekemä, asiakkaalla on vastuu tarkistaa tehty työ ennen sen viimeistä hyväksymistä.

KUVAT

 • Jotkut suunnittelutyöt saattavat sisältää maksullisia kuvapankkikuvia.
 • Kaikki asiakkaan lähettämät kuvat pitää olla tarpeeksi suurella resoluutiolla suunnittelutyön laatuun nähden. Millanen Design ei ole vastuussa mahdollisista värimuutoksista, jos kuva pitää esim. muuntaa RGB tiedostosta CMYK muotoon.
 • Millanen Design ei ole vastuussa toimitettujen kuvien jäljentämisen laadusta.

VÄRIEROT JA PAINAMINEN / TULOSTAMINEN

 • Vaikka Millanen Design pyrkii huolellisuuteen, se ei ole vastuussa asiakkaan toimittamasta taideteoksesta, joka ei tulostu kunnolla. 
 • Otathan huomioon, että värieroja saattaa syntyä, kun verrataan tietokoneen näyttöä lopulliseen fyysiseen tuotteeseen. Näytöllä tehtävää työtä ei voi verrata painettuun valmiiseen työhön. Painetut värit voivat vaihdella eri painotalojen välillä, eri töiden välillä, eri vedosten välillä, eri materiaalien välillä ja jopa eri puolien välillä, mikä johtuu CMYK painoprosessista.
 • Myös työn leikkuujälki saattaa vaihdella eri painotaloissa.

VALMENNUSOHJELMAT JA VERKKOKURSSIT

 • Valmennusohjelmat ja verkkokurssit ovat 50 / 50 työtä asiakkaan ja Millanen Designin välillä. Millanen Design ei voi luvata tiettyjä tuloksia, koska aiempi koulutuksesi, kokemuksesi ja tehtävien tekemättä jättäminen tai niissä oikaiseminen saattaa vaikuttaa ohjelman lopputulokseen.
 • Tarjoamieni valmennusohjelmien ja verkkokurssien käyminen ei ole yksinään tae onnistumisesta ja yrityksen menestymisestä. Tulokset voivat vaihdella, koska olemme kaikki erilaisia ihmisiä.
error: Content is protected !!