Siluetti kaupungista Bangkok

TIETOSUOJASELOSTE

MILLANEN DESIGN

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Millanen Design

Y-tunnus: 2751459-7

Osoite: Vitikankatu 4

Kotipaikka: Nokia

Puhelin: 0407235098

Sähköposti: milla@millanendesign.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Milla Tähkänen

Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palveluiden markkinointi ja tuotteiden sekä laskujen lähettäminen asiakkaille.

Kirjanpitovelvollisuus.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Nimi, yritys, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimeksiannot.

Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

– Asiakkaalta itseltään tuotteen /palvelun /uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä

– Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

– Evästeillä kerätään tietoa verkkosivustojen käytöstä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: yhteistyökumppaneille asiakkaan toimeksiantoon liittyen

tai jos henkilörekisterin pito tulevaisuudessa ulkoistetaan.

Henkilötietoja ei tietoisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Millanen Designin toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Millanen Designin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia

keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. tietokoneella oleva salasana, palomuuri ja virustentorjuntaohjelmat.

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä tai

asiakassuhteen selkeästi loppuessa, esimerkiksi asiakasyrityksen lopettaessa toimintansa.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi

rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on

rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä

korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa

milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

error: Content is protected !!